Brug koden "rabat10" for 10% på hele din ordre på vores webshop!

TIPS OG RÅD

Indvendig vedligeholdelse af lejebolig – en guide til både lejere og udlejere

Pligt om indvendig vedligeholdelse i lejemål er et af de mest betydningsfulde aspekter i en lejekontrakt, da den bestemmer, hvem der har ansvaret for at bevare lejligheden i en tilfredsstillende tilstand.

 

Denne artikel vil udforske de umiddelbare detaljer ved indvendig vedligeholdelsespligt i lejemål, give klarhed over, hvem der bærer dette ansvar, og skitsere, hvad der nøjagtigt kræves for at sikre, at lejemålet fortsat fremstår i sin bedste form.

Hvem bærer ansvaret ifølge lejekontrakten?

  • Lejekontrakten: Det mest centrale og primære dokument, der afgør pligten for indvendig vedligeholdelse, er selve lejekontrakten. En skriftlig lejekontrakt skal klart og tydeligt angive, hvem der er ansvarlig for at udføre indvendig vedligeholdelse. Det er af afgørende betydning, at både lejer og udlejer nøje gennemgår kontraktens bestemmelser vedrørende indvendig vedligeholdelse for at forstå deres forpligtelser og rettigheder.
  • Udlejers ansvar: Hvis lejekontrakten ikke indeholder specifikke krav om indvendig vedligeholdelse, eller i tilfælde af at der ikke findes en skriftlig kontrakt, påligger ansvaret normalt hos udlejeren. Dette inkluderer typisk opgaver såsom reparationer og vedligeholdelse af VVS-systemer, elektriske installationer og strukturelle elementer. Det er dog normalt lejerens ansvar at vedligeholde låse og nøgler.
  • Lejerens ansvar: Hvis lejekontrakten præciserer, at det er lejeren, der skal udføre indvendig vedligeholdelse, forventes det, at lejeren tager sig af opgaver såsom at male lofter, tapetsere eller male vægge, male træværk og lakere gulve efter behov for at opretholde en velplejet lejlighed. Det er værd at bemærke, at alt andet vedligeholdelsesarbejde normalt forbliver udlejerens ansvar, medmindre andet er klart specificeret i lejekontrakten.
Se mere

Vedligeholdelseskonto og økonomiske midler til indvendig vedligeholdelse

Udlejerens konto: Hvis det er udlejeren, der er ansvarlig for indvendig vedligeholdelse, kan der oprettes en særlig vedligeholdelseskonto for lejligheden. Selvom denne konto juridisk set tilhører udlejeren, kan midlerne på kontoen bruges til at dække omkostninger forbundet med vedligeholdelse og reparationer. Lejeren har sædvanligvis ret til at kræve, at arbejdet udføres, når det er nødvendigt, og udgifterne vil blive dækket af midlerne på kontoen.

Valg af håndværkere: Det er vigtigt at forstå, at udlejeren normalt har ret til at vælge de håndværkere, der skal udføre vedligeholdelsesarbejdet, som det er angivet i lejekontrakten.

Opsigelse af lejemålet

Istandsættelse: Efter opsigelse af lejemålet kan lejeren normalt ikke forvente, at udgifterne til istandsættelse bliver dækket af midlerne på vedligeholdelseskontoen. Dette kan dog variere afhængigt af bestemmelser i kontrakten.

Vedligeholdelsesreglement for almene boliger

Når det kommer til almene boliger, kan der eksistere vedligeholdelsesreglementer, der præciserer, hvordan vedligeholdelsesforpligtelserne skal fordeles mellem lejer og udlejer. Disse reglementer kan variere og omfatte forskellige “ordninger” såsom A-ordning med normalistandsættelse, A-ordning med NI-beløb eller B-ordning. Det er afgørende at have en klar forståelse af disse regler og forpligtelser, der gælder for ens specifikke bolig.

Løsning af uenigheder og konflikter

Når uenigheder opstår mellem lejere og udlejere vedrørende indvendig vedligeholdelse, kan de ofte blive løst ved at henvende sig til de relevante myndigheder såsom huslejenævn eller beboerklagenævn – afhængigt af lokal lovgivning. Det er klogt at være bekendt med de præcise procedurer og søge juridisk rådgivning, hvis det er nødvendigt.

Find flere flyttetips

Særlige hensyn for plejeboliger

I tilfælde af udlejning af plejeboliger er der ofte særlige hensyn at tage, især når det drejer sig om beboere med specielle behov som demens. Udlejere skal være opmærksomme på de specifikke regler og krav, der gælder for denne type boliger, og sikre, at de opfylder dem på en passende måde.

På alle måder er det afgørende for både lejere og udlejere at have en dybdegående forståelse af indvendig vedligeholdelsespligt i lejemål. Dette vil sikre, at lejemålet forbliver i optimal tilstand, og potentielle konflikter undgås. Hvis der er tvivlsspørgsmål eller uenigheder, anbefales det altid at søge professionel juridisk rådgivning for at sikre overholdelse af gældende love og regler.

Få overblikket med gomule

Det kan være svært at holde overblikket over flytningen. Der er mange ting, der skal tages stilling til, og hvordan kan man egentlig sørge for, at man husker alle de administrative opgaver, der følger med, når man skal flytte?

Det kan du med flyttelisten fra gomule. Flyttelisten er gomules huskeliste til dig, der gerne vil holde et overblik over din flytning.

Her kan du undervejs gå ind og krydse af, når du har færdiggjort en opgave, så du hele tiden kan holde styr på, hvor langt du er med din flytning. Gå ind og opret din flytteliste allerede i dag.

Få mere viden hos gomule

Flytning kan være en stor opgave, uanset om det er første eller tiende gang, man flytter. Hos gomule vil vi gerne gøre det nemmere for dig. Derfor har vi samlet en række gode tips og tricks til dig, der skal flytte eller gerne vil vide mere om flytning.

I vores blogunivers kan du løbende finde nye artikler om stort og småt angående flytning. Så er der nogle emner, du gerne vil være klogere på, skal du ind og læse med. Kig forbi vores flyttetips i dag for at få mere viden om flytning. God læselyst.

Tips og råd

Midlertidig adresse?

Tips og råd

Flytning til udlandet: Gode råd, når du flytter fra Danmark

Tips og råd

Alt, du skal vide ved flytning af virksomhed

Tips og råd

Meld din flytning her – alt, du skal vide!

Tips og råd

Hvordan melder man flytning til folkeregisteret?

Tips og råd

Sådan søger du boligstøtte