Brug koden "rabat10" for 10% på hele din ordre på vores webshop!

TIPS OG RÅD

Lejelivet i Danmark: indflytning og fraflytning

At træde ind i en ny lejebolig eller forlade den efter endt lejeperiode er vigtige øjeblikke, der kræver opmærksomhed på juridiske og praktiske detaljer.

 

I dette blogindlæg vil vi udforske indflytningssyn, indflytning og fraflytning i lejeboliger i Danmark og give dig en oversigt over de centrale trin og regler, der er relevante i disse situationer.

Indflytningssyn

Når man flytter ind i en bolig med flere lejligheder, er det lovpligtigt at gennemføre et indflytningssyn. Dette syn indebærer en gennemgang af lejemålets stand ved lejerens indflytning. Indflytningssyn er en betydningsfuld begivenhed, da det har indvirkning på, hvad udlejeren senere kan kræve med hensyn til istandsættelse ved fraflytning.

 • Udlejeren skal levere en indflytningsrapport ved indflytningssynet eller sende den til lejeren senest to uger efter det overståede indflytningssyn, hvis lejeren ikke har haft mulighed for at deltage i det.
 • Hvis udlejeren ikke udarbejder eller giver lejeren en indflytningsrapport, mister udlejeren typisk kravet på at få istandsat lejemålet ved fraflytning, medmindre det er relateret til misligholdelse.
 • Det er vigtigt, at lejeren senest 2 uger efter lejeforholdets start skriftligt informerer udlejeren om eventuelle mangler, som ikke er angivet i indflytningsrapporten. Hvis dette forsømmes, kan lejeren holdes ansvarlig for disse mangler ved fraflytning. Tougersfristen gælder ikke for mangler, der ikke kunne opdages i de første par uger, men de skal rapporteres, så snart de bliver opdaget.
 • Det er en god idé for lejeren at tage billeder af lejligheden under indflytningssynet for at dokumentere dens tilstand på det tidspunkt.
Se mere

Fraflytning

Ved fraflytning forventes det normalt, at man afleverer lejligheden i samme stand, som man modtog lejligheden ved indflytning. Lejeren behøver ikke erstatte almindelig nedslidning, der er sket i løbet af lejeperioden. Dette omfatter den naturlige nedbrydning, som bygningsdele gennemgår, selvom lejeren har vedligeholdt lejemålet ordentligt.

 • Det er som regel aftalt i lejekontrakten, at lejer har vedligeholdelsespligt, hvilket betyder, at man skal udføre løbende vedligeholdelse af lejemålet. Dette kan inkludere maling af vægge, slibning og lakering af gulve og lignende, så lejemålet er i samme stand, når der fraflyttes som ved indflytning – med forbehold for bygningsdelens normale levetid.
 • Det er ikke gyldigt at indgå en aftale om, at lejeboligen afleveres i bedre stand, end det var, da man flyttede ind.
 • Ved fraflytning skal udlejeren foretage et fraflytningssyn, senest 14 dage efter at udlejeren er blevet bekendt med lejerens fraflytning. Lejeren skal indkaldes til dette syn med mindst en uges varsel. Hvis fristen ikke overholdes, mister udlejeren kravet på istandsættelse.
 • Hvis der blev udarbejdet en indflytningsrapport ved lejerens indflytning, kan lejeren også henvise til den ved fraflytning. For lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2015 skal der foreligge en indflytningsrapport, for at udlejeren kan kræve vedligeholdelse gældende.

Specifikke regler for indflytning og fraflytning i forskellige lejeboliger

I Danmark er der forskellige regler for istandsættelse ved fraflytning, afhængig af om man bor i privat lejebolig eller i en almen bolig.

Regler for private lejeboliger:

Normalt udlejes disse lejligheder i nyistandsat stand. Udlejeren kan typisk ikke kræve, at der skal foretages en nyistandsættelse af boligen skal ved fraflytning, men derimod kan udlejer typisk kræve, at lejemålet afleveres i vedligeholdt stand.

 • Hvis lejeren har opretholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse såsom maling inden for de sidste to til tre år før fraflytning, vil det typisk kun være muligt for udlejer at kræve, at der bliver pletmalet vægge og lofter i boligen for at dække eventuelle sømhuller og lignende. Dette gælder også for gulve, fodpaneler, radiatorer og lignende.
 • Som lejer er man ikke forpligtet til at sørge for, at boligen er i bedre stand end ved overtagelsen. Det er nyttigt at have fotografier som dokumentation for lejlighedens stand ved indflytning.
 • Når der fraflyttes, foretages der af udlejer et fraflytningssyn, senest to uger efter at udlejeren er blevet gjort bekendt med, at lejeren har valgt at fraflytte lejemålet. Udlejeren skal indkalde lejeren til fraflytningssynet med mindst en uges varsel. Hvis fristen ikke overholdes, mister udlejeren sine krav på istandsættelse.

Enkeltstående udlejere:

 • I tilfælde, hvor udlejeren kun ejer én bolig, er der særlige regler, som gælder, og der er således typisk ikke nogen krav om hverken indflytningsrapport eller fraflytningsrapport.
 • Som udlejer kan man typisk også kræve, at lejemålet afleveres nyistandsat, hvis det altså også var nyistandsat, da lejer flyttede ind i lejemålet.
 • Reglen om, at lejemålet ikke kan afleveres i bedre stand, end det blev modtaget, gælder også i disse tilfælde.
 • Senest 14 dage efter afleveringsforretningen eller nøgleaflevering skal udlejeren fremsætte eventuelle krav om istandsættelse. Hvis fristen ikke overholdes, mister udlejeren sine krav.

Regler ved almene boliger:

Almene boligorganisationer har to forskellige regelsæt, der kan vælges, når det handler om vedligeholdelse og istandsættelse i lejeperioden og ved fraflytning.

 • Under A-ordningen skal du som lejer sørge for den indvendige vedligeholdelse. Det betyder, at du som lejer skal male, stå for evt. tapetsering og gulvbehandling, imens du lejer boligen. Ved fraflytning udføres normalt en normalistandsættelse, eller du betaler et fastsat beløb, som den næste lejer, der flytter ind i lejemåket, kan bruge til istandsættelse. Over en periode på højst 10 år overtager udlejeren gradvist dine udgifter til normalistandsættelse ved fraflytning.
 • Under B-ordningen er det typisk udlejer, som har ansvaret for indvendig vedligeholdelse af lejemålet. Du betaler sammen med huslejen til en vedligeholdelseskonto, og du kan få istandsættelse, når der er penge på kontoen. Ved fraflytning gennemføres et syn senest fjorten dage efter din fraflytning, og udlejeren skal informere dig om omfanget og omkostningerne ved istandsættelsen. Hvis fristerne ikke overholdes, mister udlejeren sine krav mod dig.
 • Det er vigtigt at bemærke, at vedligeholdelsesreglerne varierer afhængigt af din specifikke lejeaftale, og du bør altid undersøge din kontrakt og dens bilag for at forstå dine forpligtelser som lejer.
Tips og råd

Midlertidig adresse?

Tips og råd

Flytning til udlandet: Gode råd, når du flytter fra Danmark

Tips og råd

Alt, du skal vide ved flytning af virksomhed

Tips og råd

Meld din flytning her – alt, du skal vide!

Tips og råd

Hvordan melder man flytning til folkeregisteret?

Tips og råd

Sådan søger du boligstøtte