Brug koden "rabat10" for 10% på hele din ordre på vores webshop!

TIPS OG RÅD

Private andelsboliger – en guide

Private andelsboliger er en populær boligtype, hvor du kan erhverve dig en andel i en ejendom, som er ejet af en andelsboligforening.

Denne artikel vil udforske de centrale aspekter af private andelsboliger og give dig en grundig forståelse for denne type bolig.

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig repræsenterer en boligform, hvor ejendommen er ejet af en andelsboligforening.

Medlemmer af foreningen har hver især købt en andel af foreningen, hvilket giver dem rettigheder, men ofte forpligter de sig også til at være boende i ejendommen.

Andelsboligforeninger kan oprettes på forskellige måder:

Det kan være i eksisterende ejendomme af en gruppe personer, der har et ønske om at købe en ejendom sammen, eller det kan være som en del af opførelsen af en ny bolig. En andelsboligforening skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Se mere

Finansiering og ansvar

Når det kommer til finansiering af andelsboliger, tager andelsboligforeningen normalt lån såsom realkreditlån og lignende for hele ejendommen. Den enkelte andelshaver kan ikke fradrage renterne på sin skattepligtige indkomst.

 • Det er vigtigt at bemærke, at som andelshaver påtager man sig en vis grad af økonomisk ansvarlighed for foreningens gæld, dog bør dette ansvar generelt begrænses til ens formueandel i foreningen.
 • Ejendomsskat betales af foreningen, og andelshaveren kan ikke udskyde betalingen af denne skat, som ejere af ejerboliger ofte har mulighed for. Hvis en andelshaver ikke overholder betalingen, kan kreditorer og långivere træffe retslige foranstaltninger, inklusive tvangsauktion af andelsboligen i yderste konsekvens.

Køb og salg af andelsboliger

Når man køber en andelsbolig, anskaffer man sig en andel i ejendommen og foreningens samlede formue. Denne andel giver ret til at bo i en bestemt bolig i ejendommen. Der må ikke betales eller modtages ekstra betalinger ud over den officielle købesum for andelen.

 • Andelshavere har mulighed for at optage lån med andelsboligen som sikkerhed, men disse lån er normalt almindelige banklån og har ofte højere rentesatser, da realkreditlån ikke er tilladt.
 • Lånene og pantsætningen af andelsboligen registreres i Andelsboligbogen i Tinglysningsretten, og kreditorrettigheder som pant og udlæg kan også registreres her.

Værdien af en andel i hele ejendommen fastlægges ud fra forskellen mellem ejendommens samlede gæld og dens værdi, som er fastlagt og godkendt i foreningens regnskab på en generalforsamling. Det er altid en god idé at have en statsautoriseret ejendomsmægler med valuarkompetence til at fastsætte handelsværdien.

Handelsværdien må ikke være mere end 18 måneder gammel – der er dog et lovforslag om at forlænge denne gyldighedsperiode til 42 måneder. Lovforslaget er endnu ikke færdigbehandlet.

Oplysningspligt ved salg af andelsbolig

Ved salg af en andelsbolig er sælger forpligtet til at give køber en række dokumenter og afgørende oplysninger om både andelsboligen og andelsboligforeningen. Disse oplysninger skal være tilgængelige, inden en aftale om køb/salg indgås. Dette inkluderer:

 • Andelsboligforeningens vedtægter.
 • Seneste årsregnskab og budget.
 • Referat fra seneste ordinære generalforsamling og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Vedligeholdelsesplan, hvis en sådan er udarbejdet.
 • Seneste energimærke for ejendommen.
 • nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og den specifikke andelsbolig.
 • erklæring fra andelsboligforeningen om eventuelle centrale ændringer i oplysningerne siden sidste godkendte regnskab eller seneste oplysningsskema for andelsboligforeningen.

Det anbefales altid køber at søge sagkyndig bistand, f.eks. fra en advokat, for at gennemgå de lovpligtige dokumenter og oplysninger samt vedligeholdelsesplanen. Dette er især vigtigt, da det kan være svært at vurdere de faktiske risici og fremtidsudsigter ved køb af en andelsbolig.

Afsluttende bemærkninger

Private andelsboliger kan være en attraktiv boligløsning, men det er afgørende at forstå de finansielle og juridiske aspekter, der er involveret.

For både sælgere og købere er det vigtigt at følge de nødvendige procedurer og søge professionel rådgivning ved tvivlsspørgsmål eller komplekse transaktioner.

Med den rette viden og bistand kan du navigere sikkert inden for markedet for private andelsboliger.

Få overblikket over din flytning med gomule

En flytning kan være en stor proces. Og der er mange ting, du skal holde styr på undervejs i den. gomule vil gerne være med til at gøre dette nemmere for dig.

Derfor kan du allerede nu oprette din egen flytteliste, som du kan gå til og fra under hele din flytning. Du kan løbende krydse opgaver af, som du får dem løst.

Klik ind og opret din egen flytteliste med det samme.

Få mere viden hos gomule

Vidste du godt, at du kan få meget mere viden om flytning hos gomule? Vi opdaterer løbende vores indhold med tips og tricks til din flytning.

Du kan derfor altid finde spændende blogindlæg om flytning og flytterelaterede emner på vores blogunivers. God læselyst.

Tips og råd

Midlertidig adresse?

Tips og råd

Flytning til udlandet: Gode råd, når du flytter fra Danmark

Tips og råd

Alt, du skal vide ved flytning af virksomhed

Tips og råd

Meld din flytning her – alt, du skal vide!

Tips og råd

Hvordan melder man flytning til folkeregisteret?

Tips og råd

Sådan søger du boligstøtte