Samtykke til at modtage markedsføring om produkter.

gomule indsamler dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring, nyhedsbreve og anden information fra gomule i relation til gomule flytteservice, flyttehuskeliste, gode råd ved flytning samt andet flytterelateret indhold.

Du kan herunder læse hvem du giver samtykke til.

Hvem udsender markedsføringsmaterialet?
Dit samtykke til at modtage elektroniske markedsføring og blive kontaktet på telefon om produkter omfatter:

Gomule ApS
Rosenkrantzgade 23, 4. 8000 Aarhus C
CVR-nr. 42427594
Etablerings år: 2021

gomule kan kontaktes indenfor de almindelige åbningstider, som er mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00 via e-mail: support@gomule.com eller telefon 35151310

gomule er også den dataansvarlige for behandling af dine personoplysnigner, som sker i forbindelse med den elektroniske markedsføring.

Hvilke oplysninger indsamles om dig?
Når du giver samtykke til at modtage elektronsike markedsføring, indsamles din oplyste e-mailadresse og dit navn – disse oplysninger er nødvendige, for at kunne kommunikere det elektroniske markedsføringsmateriale til dig, og for at dokumentere, at du har samtykket i at modtage elektroniske markedsføring.

Herudover indsamles information omkring din brug af det elektroniske markedsføringsmateriale, samt hvornår dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføringsmateriale udnyttes.

Formål med behandling af dine personoplysninger og behandlingsgrundlag
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

• Kommunikere elektronisk markedsføring til dig på en personlig måde.
Under dette formål behandles din e-mailadresse og dit navn. Dine personoplysninger behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f) (interesseafvejningsreglen). De legitime interesser der forfølges er kommunikation af elektronisk markedsføringsmateriale til dig, efter du har givet dit samtykke til at modtage dette.

• Dokumentere dit samtykke til modtagelse af elektronisk markedsføringsmateriale i henhold til markedsføringsloven § 10, stk. 1. og forbrugeraftaleloven § 4.

Under dette formål behandles din e-mailadresse. Dine personoplysninger behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c), idet der er en retligt forpligtelse til at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføringsmateriale.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Der er ikke et fast interval for hvor ofte du kontaktes.

Videregivelse af dine personoplysninger til kommerciel brug
Dine personoplysninger videregives og sælges ikke til andre i kommerciel henseende.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til elektronisk markedsføring
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføringsmateriale og til at blive kontaktet på telefon. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, modtager du ikke længere markedsføringsmateriale.

Du kan dog modtage en bekræftelse på, at du har frameldt dig yderligere elektronisk markedsføringsmateriale.

Du tilbagekalder dit samtykke til elektronisk markedsføring ved at klikke på ”afmeld elektronisk markedsføring” linket, som er indeholdt i hver e-mail du modtager.

Du kan også tilbagekalde dit samtykke overfor gomule, som har indsamlet dit samtykke. Dette gør du ved at sende en e-mail til samtykke@gomule.com – du kan nøjes med at skrive ”afmeld samtykke gomule” i emnefeltet.

Opbevaringsperiode for dine personoplysnigner
Dine personoplysninger opbevares så længe du samtykker i at modtage elektronisk markedsføringsmateriale. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes de oplysninger om dig, som behandles under det oplyste behandlingsformål om at Kommunikere elektronisk markedsføring til dig på en personlig måde.

For at kunne dokumentere dit samtykke til modtagelse af elektronisk markedsføringsmateriale i henhold til markedsføringsloven § 10, stk. 1. og forbrugeraftaleloven § 4, opbevares oplysninger om din emailadresse, din IP-adresse, tidspunktet for din tilmelding, tidspunkt for seneste udnyttelse af dit samtykke samt tidspunktet for din eventuelle tilbagekaldelse af samtykke i to år efter dit samtykke senest udnyttet eller du tilbagekalder samtykket.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder bl.a.:

Ret til at se de oplysninger, som behandles om dig (indsigtsret)
Ret til sletning
Ret til berigtigelse (rettelse)
Ret til begrænsning af behandling
Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte datatilsynet.

Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Konkurrencebetingelser

Konkurrencen er arrangeret af

Gomule ApS
Rosenkrantzgade 23, 4.
8000 Aarhus C
CVR-nr. 42427594

Vi kan kontaktes på e-mail: support@gomule.com samt på tlf. 35151310.

Konkurrencen udløber den 12.juni 2023.

Alle med bopælsadresse i Danmark kan deltage i konkurrencen ved at tilmelde sig gomule ApS’ elektroniske nyhedsbrev, dog ikke ansatte i gomule ApS. Det er kun tilladt at deltage én gang pr. person. Ved mistanke om snyd kan gomule ApS udelukke en deltager fra konkurrencen. Det har ikke betydning for deltagelse i konkurrencen, at samtykket til at modtage gomule elektroniske nyhedsbrev tilbagekaldes.

Der udtrækkes én vinder af konkurrencen. Vinderchancen udgør dermed: 1 / antal deltagere

Vinderen af konkurrencen udtrækkes tilfældigt blandt alle deltagere. Vinderen udtrækkes den 12. juni 2023. Det er ikke muligt at overvære udtrækningen.

Vinderen får direkte besked på e-mail. Vinderes fornavn og by offentliggøres på gomules hjemmeside og profil på facebook.

Vinderen skal dokumentere overfor gomule, at vedkommende er fyldt 18 år på tidspunktet for tilmelding til konkurrencen. Dokumentationen skal være foretaget indenfor 3 uger efter vinderen får besked på email. Hvis vinderen ikke kan dokumentere at være fyldt 18 år, bortfalder præmien fra vedkommende, og der udtrækkes en alternativ vinder.

Præmien i konkurrencen er 1 x 1000 gomule flytteøl, inkl. pant. Præmien leveres til vinderens bopælsadresse. Vinderen skal have modtaget præmien senest den 20. juni 2023. I andet fald bortfalder præmien fra vedkommende, og der udtrækkes en alternativ vinder den 22. juni 2023.

Bortfalder præmien både fra den første udtrukne vinder og en alternativ udtrukket vinder, bortfalder præmien fra konkurrencen grundet udløbsdato på præmien.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Ved deltagelse i konkurrencen behandler gomule Aps personoplysninger om deltagerne.

De oplysninger der behandles, omfatter navn samt e-mailadresse. Oplysningerne behandles med det formål at lade deltagerne indgå i konkurrencen samt at kontakte vinderen af konkurrencen.

Behandlingen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), idet gomule ApS har en legitim interesse i at kunne opfylde formålet med behandlingen af oplysningerne, nemlig gennemførelse af konkurrencen.

Gomule er forpligtet til at opbevare oplysninger om vinderen af konkurrencen i 5 år. For deltagere, der ikke udtrækkes som vinder, slettes de behandlede oplysninger i relation til konkurrencen umiddelbart efter vinderen er har fået præmien leveret, og konkurrencen dermed er gennemført.

Som registreret person, har deltagere i konkurrencen ret til at anmode gomule ApS (som er den dataansvarlig) om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger om den pågældende eller anmode om begrænsning af behandlingen vedrørende oplysningerne om den pågældende. Alle deltagere har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dem.

Ved spørgsmål, kommentarer eller klage over konkurrencen eller gomule ApS’ behandling af personoplysninger, kan gomule ApS kontaktes på support@gomule.com.

Klager over konkurrencen, herunder markedsføringen, kan også rettes til Forbrugerombudsmanden på https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt/spoergmaal-eller-klage/

Klager over behandling af dine personoplysninger kan også rettes til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.