Brug koden "rabat10" for 10% på hele din ordre på vores webshop!

TIPS OG RÅD

Boligforbedring – en vejledning til opgradering af din lejebolig

Enhver lejer har en naturlig trang til at gøre sin bolig mere komfortabel og indbydende gennem boligforbedringer.

Heldigvis indeholder den danske lejelov bestemmelser, der regulerer, hvordan lejere kan udføre boligforbedringer i deres lejemål og modtage godtgørelse for deres investeringer.

 

I denne artikel vil vi udforske detaljerne i, hvordan du kan forbedre dit lejemål, hvilke regler der gælder, og hvordan du kan maksimere dine boligforbedringer.

Lejerens ret til at foretage boligforbedringer

Lejeloven i Danmark giver lejere ret til at udføre almindelige installationer og forbedringer i deres lejemål.

 • Dette kan omfatte installation af apparater som vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køleskabe og lignende.
 • Udlejeren kan kun modsætte sig disse installationer, hvis der er dokumenterede problemer med ejendommens el- eller afløbskapacitet.
 • Lejeren har også ret til at installere hjælpemidler, forudsat at kommunalbestyrelsen garanterer for betalingen af genopretning af lejemålet ved fraflytning.

Individuelle boligforbedringer

En spændende mulighed for lejere er retten til at udføre individuelle boligforbedringer i deres lejemål og modtage godtgørelse for disse forbedringer ved fraflytning, hvis lejeren flytter inden for 11 år. Det er dog vigtigt at bemærke, at denne ret ikke gælder for fremlejede lejemål eller lejemål med tidsbegrænsning.

Ifølge lejeloven kan lejeren udføre følgende typer forbedringer:

 • Etablering, forbedring og renovering af badeværelse, toilet og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge, hvis det er nødvendigt som følge af disse ændringer.
 • Udskiftning af de eksisterende hårde hvidevarer, der allerede hører til lejligheden.
 • Energibesparende foranstaltninger såsom efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lignende.
 • Andre ressourcebesparende foranstaltninger, herunder vandbesparende løsninger.
 • Tekniske installationer, inklusive elinstallationer.

Før du begynder arbejdet, skal du give udlejeren skriftlig besked med en detaljeret beskrivelse af arbejdet og de forventede omkostninger. Hvis udlejeren ikke svarer skriftligt inden for seks uger efter at have modtaget alle nødvendige oplysninger, har du ret til at påbegynde arbejdet. Det er lejerens ansvar at sikre, at udlejeren har modtaget anmeldelsen og beskrivelserne, hvilket kan gøres anbefalet eller ved at anmode om en kvittering via e-mail.

 • Ud over at informere udlejeren skal lejeren også sørge for at indhente de nødvendige byggetilladelser og indberette ændringerne til de relevante byggemyndigheder, når det kræves.

Udlejers afvisning

Udlejeren kan nægte lejeren at udføre arbejdet, hvis der er særlige grunde.

 • Dette kan omfatte arbejde, der anses for luksuriøse eller unødvendigt energiforbrugende, samt arbejde, som ejendommens el- eller afløbskapacitet ikke kan holde til.
 • Udlejerens afslag skal være velbegrundet og indeholde en detaljeret begrundelse for, hvorfor arbejdet ikke tillades.
 • Hvis du er uenig i udlejerens beslutning, kan du anke afslaget til huslejenævnet eller beboerklagenævnet.
Se mere

Afslutning og godtgørelse

Når arbejdet er færdigt, skal lejeren sende en kopi af fakturaerne til udlejeren, og beløbene skal registreres i lejekontrakten. Det er kun udgifter til momsregistrerede anlægs- og byggevirksomheder, der kan medtages i godtgørelsen.

Udlejeren har ret til at fratrække værdien af eksisterende installationer, ekstraordinært høje omkostninger og eventuelle tilskud, som lejeren måtte have modtaget i henhold til anden lovgivning.

Godtgørelsen for forbedringer nedskrives over en periode på 11 år fra tidspunktet for forbedringens ibrugtagning.

Nedskrivningen foretages med 10 % om året – første gang er, to år efter at forbedringen er taget i brug. Efter 11 år har lejeren ikke længere ret til at kræve godtgørelse for sin investering. Hvis du flytter, inden godtgørelsen er fuldt nedskrevet, skal udlejeren udbetale restgodtgørelsen.

Find flere flyttetips

Udlejers boligforbedringer

Hvis udlejeren udfører forbedringer på ejendommen, kan lejen forhøjes i overensstemmelse med værdien af forbedringen.

 • Den nøjagtige værdiansættelse kan være udfordrende.
 • Det er vigtigt at bemærke, at forhøjelsen kun er berettiget, hvis forbedringen medfører en øget brugsværdi for lejeren. Almindelig vedligeholdelse betragtes ikke som en forbedring, der berettiger til en forhøjelse.
 • Når du overvejer at forbedre dit lejemål, er det vigtigt at have en klar forståelse af dine rettigheder og forpligtelser i henhold til den danske lejelov. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om boligforbedringer i dit lejemål, anbefales det altid at søge rådgivning fra en juridisk ekspert for yderligere vejledning.

Få overblikket over din flytning med gomule

Flytning kan være en svær proces. Der er meget, du skal huske på, når du skal flytte. Uanset om det er adresseflytning, tilmelding af el og internet eller andet, er der nok at holde styr på.

Med gomule kan du holde overblikket over alle de administrative opgaver, der følger med, når du skal flytte. Vi har lavet flyttelisten, der er din huskeliste til flytningen, som du kan gå til og fra under hele flytterejsen.

Opret din egen flytteliste allerede i dag og hold overblikket – før, under og efter flytningen.

Få mere viden hos gomule

Vidste du godt, at du kan få meget mere viden om flytning og flytterelaterede emner hos gomule? Vi går op i flytning, og derfor har vi samlet en lang række blogindlæg om netop dette. Kig ind forbi i dag og læs med på vores blogunivers.

Tips og råd

Midlertidig adresse?

Tips og råd

Flytning til udlandet: Gode råd, når du flytter fra Danmark

Tips og råd

Alt, du skal vide ved flytning af virksomhed

Tips og råd

Meld din flytning her – alt, du skal vide!

Tips og råd

Hvordan melder man flytning til folkeregisteret?

Tips og råd

Sådan søger du boligstøtte