Få en Tote bag i gave ved køb af minimum 20 flyttekasser! Læg Tote bag i kurven og vi modregner prisen

TIPS OG RÅD

Depositum og forudbetalt husleje: Hvad er forskellen?

Det kan føles som lidt af en jungle, når man skal orientere sig i det store marked for lejeboliger. Midt i boligtyper, beliggenhed, antallet af værelser og kvadratmeter, boligforeninger, private udlejere og alt det andet, der følger med en lejebolig, er der nemlig også indflytningsudgifterne.

 

Når du skal leje dig ind i en lejebolig, vil der typisk være en række udgifter forbundet med flytningen. Udover den enkelte boligs husleje vil du nemlig også skulle forholde dig til betegnelserne depositum og forudbetalt leje og i mange lejemål begge dele på én gang.

 

Her på siden kan du læse mere om, hvad henholdsvis forudbetalt leje og depositum er, samt hvad forskellen på de to er. Du kan også læse mere om, hvordan det rent praktisk fungerer med et depositum, og hvordan det typisk fungerer med tilbagebetaling af dit depositum.

Hvad er et depositum?

Et depositum er et beløb, du indbetaler til en udlejer, forud for at du flytter ind i din nye lejebolig. Det er din udlejer, der administrerer pengene, så længe du bor i lejeboligen, og pengene fungerer som en slags garanti eller sikkerhed for din udlejer. De indbetalte penge er nemlig udlejers garanti for, at der er en vis sum penge til at reparere eller udbedre skader og slid i den bolig, du har lejet.

Størrelsen på depositummet er forskelligt fra bolig til bolig. Typisk vil du kunne se en sammenhæng mellem størrelsen på depositummets beløb og lejeboligens husleje og generelle stand. Flytter du ind i en nybygget eller nyrenoveret lejebolig, vil depositummet ofte være højere, end hvis du lejer en ældre bolig med flere fejl og mangler.

Det er ikke ualmindeligt, at et depositum i nogle typer lejeboliger kan være op mod 50-70.000 kroner, mens andre lejeboliger har et mere beskedent depositum på omkring 10-20.000 kroner.

Se mere

Får man sit depositum tilbage?

Når man betaler et depositum, er det for langt de fleste selvfølgelig med forhåbningen om, at man får hele eller dele af beløbet tilbage. Depositummet er nemlig beregnet til at udbedre skader og fejl på lejeboligen, men hvis ikke lejeboligen står med betydelige skader, når du fraflytter lejeboligen, vil du typisk kunne få dele af eller hele beløbet tilbage.

Det er ikke nogen hemmelig, at tilbagebetaling af depositum er en af de ting, man let kan blive uenig med sin udlejer om. Derfor er der også en række formelle regler om depositum, som både du og din udlejer selvfølgelig skal rette jer efter.

Det er til enhver tid din lejekontrakt, der er afgørende for den aftale, der er mellem dig og din udlejer, også når det kommer til spørgsmålet om depositum. Derfor er det også afgørende, at du læser din lejekontrakt grundigt, inden du underskriver den.

Hvis ikke andet er aftalt mellem udlejer og lejer i lejekontrakten, er reglerne således, at udlejeren har 14 dage til at stille krav til udbedring af mangler, fra du afleverer nøglerne på lejemålet. Hvis ikke din udlejer stiller krav om udbedring af mangler, vil du være berettiget til at få hele dit depositum tilbage.

I mange tilfælde er istandsættelse af vægge en af de udbedringer, din udlejer vil stille krav om. Det gør sig selvfølgelig ikke gældende, hvis du selv har istandsat væggene efter de standarder, du har aftalt med din udlejer.

En af de helt afgørende ting, du skal være opmærksom på, når du lejer en lejebolig, er altså lejekontrakten. Det er nemlig den, der bliver afgørende for dig i spørgsmålet om, hvorvidt du kan få dit depositum tilbage.

Hvad er forudbetalt leje?

Forudbetalt leje er en anden betegnelse, man typisk vil støde på, når man står over for at skulle leje en bolig. Men hvad betyder forudbetalt leje egentlig? Kort fortalt er forudbetalt leje endnu en måde at give din udlejer sikkerhed på.

Når du flytter ind i en lejebolig, vil du nemlig typisk blive bedt om at betale en eller flere måneders husleje forud. Typisk er den mest almindelige praksis, at man betaler 3 måneders forudbetalt leje, men der kan også sagtens være lejemål, hvor du blot skal betale en enkelt måneds leje forud.

Hvis du kun betaler en enkelt måneds husleje forud, vil den typisk dække den første måned, du bor til leje i din lejebolig. Hvis du betaler mere end en måneds forudbetalt husleje, vil den ene betaling typisk dække den første måned, du bor til leje i boligen, mens de resterende betalinger vil blive gemt, til de bliver aktuelle.

Hvis du betaler mere end en enkelt måneds husleje forud, vil den forudbetalte husleje komme i spil, hvis du en eller flere måneder ikke betaler din husleje til tiden. I disse tilfælde vil din udlejer have den forudbetalte husleje som sikkerhed. Hvis du igennem din lejeperiode betaler al husleje til tiden, vil den forudbetalte husleje selvfølgelig ikke blive aktuel at bruge af undervejs. I de situationer er praksis derfor, at du ikke betaler husleje i de sidste måneder, du bor til leje i boligen.

Hvis du har betalt 2 måneders forudbetalt husleje, vil du derfor ikke skulle betale husleje de sidste to måneder, efter du har opsagt din bolig. Den sidste af de 3 måneders forudbetalt husleje vil som nævnt typisk have været i spil i den første måned, du boede i lejeboligen.

Hvis du er i tvivl om de konkrete retningslinjer i din egen lejebolig, kan du altid orientere dig i din lejekontrakt. Lejekontrakten er den specifikke aftale mellem dig og din udlejer, og derfor vil du altid kunne søge svar i den, hvis du er i tvivl. Sørg altid for at være bevidst om, hvad der står i din lejekontrakt, inden du underskriver den og pakker dine flyttekasser.

Se mere

Forskel på depositum og forudbetalt leje

Både et depositum og forudbetalt husleje fungerer som økonomisk sikring for udlejere. Forskellen på depositum og forudbetalt leje er, at det ene beløb dækker udgifter forbundet med skader, slid og mangler på boligen, som du forårsager på boligen, mens du lejer den, mens forudbetalt husleje er betaling af reel husleje, som udlejer kan gøre brug af, hvis du kommer bagud med din betaling.

Forudbetalt husleje er penge, der går til reel husleje. Enten kommer pengene i spil, hvis du undervejs i din lejeperiode kommer bagud med betalingen af din husleje, eller også kommer huslejen i spil i de sidste måneder af din lejeperiode, efter du har opsagt din lejebolig.

Et depositum er et beløb, der kommer i spil, hvis der skal udbedres skader, slid og mangler på lejeboligen, når du flytter fra den. Hvis ikke der er noget at udbedre, eller der kun er mindre mangler at udbedre, får du hele eller dele af beløbet tilbage igen.

Tips og råd

Vores guide til køb af flytte-hjemmefra-ting

Tips og råd

Din huskeliste til flytning

Tips og råd

Skift adresse: Sådan gør du

Tips og råd

Pendlerlejlighed og pendlerværelse: Hvad er det?

Tips og råd

Betaler jeg for meget i husleje?

Tips og råd

Sådan finder du en studiebolig i København