Brug koden "rabat10" for 10% på hele din ordre på vores webshop!

TIPS OG RÅD

Huslejebetaling: regler og vejledning

At forstå processen for huslejebetaling og de gældende regler er essentielt for både udlejere og lejere.

I denne artikel vil vi udforske detaljerne vedrørende huslejebetaling og fastsættelsen af lejen på en letforståelig måde.

Frekvens for huslejebetaling og forskudsvis betaling

 • Normalt skal lejere betale deres husleje månedligt på forhånd, hvilket indebærer, at lejeren betaler for den kommende måned i forvejen.
 • Denne praksis sikrer, at udlejere modtager deres betaling rettidigt og kan dække de løbende omkostninger ved ejendomsdrift.
 • I henhold til gældende regler kan udlejere maksimalt kræve, at lejere betaler tre måneders husleje på forhånd.
 • Det er dog vigtigt at bemærke, at denne betingelse skal være klart angivet i huslejekontrakten. Før lejere underskriver en kontrakt, er det afgørende at læse og forstå alle vilkår og betingelser i kontrakten.

Lejens fastlæggelse

Fastlæggelsen af huslejen afhænger af, om lejemålet er en privat lejebolig eller en almennyttig bolig.
Her er de vigtigste punkter vedrørende fastsættelse af huslejen:

Huslejebetaling i private lejeboliger:

I private lejeboliger kan huslejen fastsættes på forskellige måder afhængigt af ejendomstype, byggeår og eventuelle forbedringer.

Historisk set blev huslejen fastlagt på baggrund af de faktiske udgifter, som udlejere havde til administration, vicevært, ejendomsskat, vedligeholdelse osv. Derudover kunne udlejere beregne en fortjeneste svarende til syv % af ejendommens værdi pr. 1. april 1973. Formålet var, at udlejere ikke skulle tjene penge på udlejningen, men blot dække omkostningerne. Dette princip kaldes “omkostningsbestemt leje” og gælder stadig for mange ejendomme. På grund af stigningen i ejendomsværdierne siden 1973 kan omkostningsbestemt leje i dag være relativt lav.

Senere blev lejeloven ændret, så lejen for ejendomme, der blev taget i brug efter den 31. december 1991, kunne fastsættes frit. Dette gælder også for boliger, der tidligere kun blev brugt til erhvervslejemål eller blev konverteret til boliger efter den 1. september 2002.

I 1994 blev det besluttet, at småejendomme med seks eller færre boliger kunne fastsætte lejen frit, dog ikke højere end lejen i tilsvarende ejendomme med omkostningsbestemt leje.

Der er også regler for ejendomme, hvor udlejere har foretaget forbedringer for et bestemt beløb pr. kvadratmeter eller i alt for lejligheden. Lejen kan her fastsættes til en værdi, der ikke overstiger lejen for tilsvarende lejemål.

Det er vigtigt at forstå, at den lovlige leje kan variere betydeligt for lejemål, der umiddelbart kan synes ens. For at fastslå, om lejen er lovlig, skal man tage hensyn til ejendommens karakter og beregningsmetoden for lejen. Huslejenævnet kan også give vejledning om den lovlige leje.

Lejeforhøjelse:

For lejemål med omkostningsbestemt leje kan lejen ændres, når udgifterne falder eller stiger.

 • Der udarbejdes et nyt omkostningsbestemt budget, og lejen justeres i overensstemmelse hermed.
 • Lejen kan stige i andre lejemål i takt med skatter og afgifter eller stigninger i nettoprisindekset, hvis det er aftalt i lejekontrakten. Fra den 30. september 2022 er der dog indført en øvre grænse på fire % årligt for lejestigninger, hvis dette er aftalt i lejekontrakten – uanset stigningen i nettoprisindekset.
 • Lejere og udlejere har også mulighed for at kræve en lejeforhøjelse eller -nedsættelse, hvis lejen er uretmæssig i forhold til gældende regler. Reglerne varierer afhængigt af ejendommens type og lejekontraktens betingelser.

Huslejebetaling i almennyttige boliger:

I almennyttige boliger fastsættes lejen ud fra boligens anvendelighed og godkendes af en kommunalbestyrelse ved boligafdelingens ibrugtagelse.

Efterfølgende lejeforhøjelser, der sker på baggrund af følge af forbedringer, der overstiger fem % af lejen, kræver også kommunal godkendelse.

Husleje i sommerhus:

Udlejning af sommerhuse til ferie- eller fritidsformål er ikke omfattet af lejeloven, og lejen kan derfor fastsættes frit.

Det er til gengæld afgørende, hvad formålet med udlejningen af sommerhuset udlejes er. Det er dog vigtigt at bemærke, at langvarig beboelse og betaling af leje i sommerhuse kan skabe en lejeaftale, der er underlagt lejeloven.

Andre betalinger

Ud over huslejebetaling er der andre betalinger, som både lejere og udlejere bør være opmærksomme på:

Fællesantenne og internet:

 • Hvis lejemålet inkluderer fællesantenne, internetadgang eller anden form for signalforsyning, er omkostningerne normalt inkluderet i huslejen, selv hvis lejeren ikke ønsker at modtage programmerne eller bruge elektronisk kommunikation.
 • Hvis udlejeren installerer fællesantenneanlæg, hybridnetværk eller adgang til bredbånd, skal omkostningerne til installation og drift normalt betales ud over huslejen. Det er vigtigt, at disse betingelser er klart specificeret i lejekontrakten.
 • Lejere har normalt ret til at blive fritaget for betaling af fælles programforsyning efter et bestemt varsel, hvis de ikke ønsker at modtage denne service.

Vand:

Hvis der skal betales for vandforbrug, skal udlejeren udarbejde et separat vandregnskab.

 • Lejekontrakten skal angive, hvor meget der ud over huslejen skal betales a conto for vand. Kravet om betaling af vandforbrug gælder normalt kun, hvis der er individuelle vandmålere til rådighed i lejemålet.
 • Der skal udarbejdes et særskilt forbrugsregnskab, og udlejeren skal sørge for genetablering af forsyningen, hvis den afbrydes på grund af manglende betaling.

Varme:

Lejere, der betaler a conto for varme, har ret til et årligt varmeregnskab. Reglerne gælder både for private og almene boliger.

 • I ejendomme med centralvarme skal varmeåret enten være fastlagt i lejekontrakten eller starte den 1. juni. Varmeregnskabet skal sendes til lejeren senest fire måneder efter afslutningen af varmeregnskabsåret.
 • I ejendomme med fjernvarme eller naturgas skal varmeåret følge varmeforsyningsselskabets regnskabsår. Regnskabet skal sendes til lejeren, senest fire måneder efter afslutningen af regnskabsåret eller senest tre måneder efter at udlejeren har modtaget den endelige afregning for varme- og varmtvandsforbruget, hvis dette sker senere end fire måneder efter regnskabsårets afslutning.
 • Hvis regnskabet ikke modtages inden for fristen, kan udlejeren ikke kræve yderligere betaling, selvom lejeren har forbrugt mere varme end a conto-betalingen dækker.
 • Lejeren skal oplyses om ejendommens samlede varmeforbrug, varmeudgiften for det enkelte lejemål, betalte a conto-beløb samt eventuelle tilgodehavender eller krav inden for seks uger efter modtagelsen af regnskabet. Hvis lejeren har tilgodehavender, skal disse betales sammen med den næste lejebetaling efter modtagelsen af regnskabet.

Husk detaljerne, når det kommer til huslejebetaling

Det er afgørende for både lejere og udlejere at have en klar forståelse af reglerne og vilkårene for huslejebetaling.

Lejekontrakter bør altid være detaljerede og indeholde alle relevante oplysninger om huslejens størrelse og andre betalinger for at undgå tvister og misforståelser.

Hvis der opstår spørgsmål om huslejens størrelse eller andre betalingsforhold, anbefales det at søge rådgivning fra en juridisk ekspert eller relevant myndighed.

gomule kan hjælpe med overblikket ved flytning

Er du ved at flytte? Eller skal du i gang med en flytteproces? Så er der meget at holde styr på.
Heldigvis kan gomule hjælpe dig med at holde overblikket.

Hos gomule kan du nemlig oprette din egen flytteliste, hvor dine administrative flytteopgaver er samlet. På den måde kan du altid holde styr på, hvor du er henne i flytteprocessen.

Opret din egen flytteliste hos gomule allerede i dag.

Få mere viden hos gomule

Hos gomule går vi op i flytning. Og vi vil gerne hjælpe med at gøre flytning så nemt og overskueligt for dig som muligt.
Derfor kan du altid finde gode råd til flytning og flytterelaterede emner i vores blogunivers.

Kig ind forbi vores flyttetips i dag og læs med.

Find flere flyttetips
Tips og råd

Midlertidig adresse?

Tips og råd

Flytning til udlandet: Gode råd, når du flytter fra Danmark

Tips og råd

Alt, du skal vide ved flytning af virksomhed

Tips og råd

Meld din flytning her – alt, du skal vide!

Tips og råd

Hvordan melder man flytning til folkeregisteret?

Tips og råd

Sådan søger du boligstøtte