Brug koden "rabat10" for 10% på hele din ordre på vores webshop!

TIPS OG RÅD

Lån til beboerindskud

Flytning til en almen bolig kan være en spændende, men også økonomisk udfordrende, oplevelse.

En af de største hindringer kan være beboerindskuddet. Heldigvis er der mulighed for at ansøge om et lån til dette formål hos kommunen.

 

I denne artikel vil vi guide dig gennem alt, hvad du skal vide om lån til beboerindskud – fra ansøgningsprocessen til tilbagebetaling.

Hvad er en almen bolig?

En almennyttig bolig, ofte refereret til som en almen bolig, repræsenterer en type bolig i Danmark, der er opført med offentlig støtte.

Kendetegnene for disse boliger er, at de er åbne for alle og tilbyder leje til overkommelige priser.

Administrationen af disse boliger varetages af almene boligselskaber, som fungerer som nonprofitorganisationer.

Hvad er et lån til beboerindskud?

Et lån til beboerindskud er en økonomisk hjælp, som kan hjælpe dig med at dække indskuddet, der ofte kræves, når du flytter ind i en almen bolig.

Dette lån er designet til at gøre det lettere for personer at flytte ind i en passende bolig uden at skulle bekymre sig om den økonomiske byrde, som et indskud kan medføre.

Boligtype og beboerindskudslån

Beboerindskudslån kan generelt tilbydes til personer, der flytter ind i følgende typer af byggerier:

 • Byggerier, der er reguleret af loven om almene boliger.
 • Ejendomme ejet af almennyttige institutioner, som har modtaget statsstøtte til opførelsen.
 • Friplejeboliger, som er etableret i overensstemmelse med loven om friplejeboliger.
 • Ældreboliger, der er designet og indrettet efter de tidligere gældende regler i loven om boliger for ældre og personer med handicap.
 • Lån kan bevilges til både lejligheder og enkeltværelser, selvom de ikke har et køkken. Det skal dog bemærkes, at lån ikke kan bevilges til ungdomsboliger, der ikke har eget køkken.
Find flere flyttetips

Hvor meget kan jeg få i beboerindskud?

Lånet er til hele dit beboerindskud.

Hvordan ansøger man om lån til beboerindskud?

For at ansøge om et lån til beboerindskud skal du udfylde en ansøgningsformular på din kommunes hjemmeside eller hos den almene boligorganisation.
Har du ikke mulighed for at søge digitalt, kan du møde op hos borgerservice i din kommune og søge der.

Kriterier for at modtage beboerindskudslån

Lånet er tilgængeligt for personer, der opfylder visse kriterier. Opfylder du nedenstående kriterier, skal kommunen som hovedregel yde et såkaldt pligtlån.

Din husstandsindkomst skal være under:

 • 268.556 kr. for lejligheder
 • 181.931 kr. for enkeltværelser.
 • Indkomstgrænsen stiger med 47.100 kr. for hvert barn til og med fire børn.

Det er ligeledes et krav, at den almene bolig er opført og taget i brug efter den 01.04.1964.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis din husstandsindkomst ændrer sig, eller du har væsentlige ændrede forhold, kan kommunen, med baggrund i en konkret vurdering af dine låneforhold, forlange, at lånet afdrages over en kortere periode.

Der kan også være situationer, hvor kommunen ikke tildeler dig et lån til dit beboerindskud:

 • Hvis kommunen baseret på en samlet bedømmelse af din økonomiske og personlige situation konkluderer, at du ikke har brug for et lån. Det kan ske, hvis du f.eks. har en formue, og det vurderes, at du selv kan dække indskuddet.
 • Hvis kommunen vurderer, at dine nuværende boligforhold opfylder din families behov.
  I tilfælde, hvor der er omstændigheder, der gør, at kommunen kan nægte at yde boligstøtte, for eksempel hvis din fremtidige husleje udgør over halvdelen af husstandens indkomst.
 • Hvis et tidligere indskudslån ikke er tilbagebetalt. Der kan dog forekomme særlige tilfælde, hvor du alligevel ikke vil få afslag, selvom du ikke har afviklet din tidligere gæld. Du kan kontakte din kommune, hvis du vil vide mere om afslag på en ansøgning om et lån.

Uafhængigt af din hustandsindkomst, tilbydes lån til betaling af beboerindskud, i det tilfælde hvor din nuværende lejlighed i en udlejningsejendom bliver ombygget til en ældrebolig eller almen ældrebolig.

Opret din egen flytteliste

Kan jeg få et beboerindskudslån, selvom jeg ikke opfylder alle kriterier?

Ja, i nogle tilfælde kan du få et beboerindskudslån, selvom din husstandsindkomst overstiger den angivne grænse.

 • Kommunen har mulighed for at tilbyde beboerindskudslån eller stille garanti for sådanne lån. Disse lån er kendt som frivillige lån og er altså ikke pligtlån.
 • Uafhængigt af tidspunktet for boligens ibrugtagning kan disse lån blive bevilliget.
 • Det er op til den enkelte kommune at afgøre, under hvilke omstændigheder de vil tildele dig et frivilligt lån.

Hvordan bliver et beboerindskudslån udbetalt?

Lån til dit beboerindskud vil normalt blive udbetalt direkte til den boligorganisation, du lejer din bolig igennem, og du vil derfor ikke få midlerne udbetalt til din egen bankkonto.

Hvordan betaler jeg et lån til beboerindskud tilbage?

Normalt er der ingen krav om rente- og afdragsbetaling på lånet i de første fem år, men herefter starter renteberegningen, og du skal påbegynde tilbagebetalingen af lånet over en bestemt periode.
Renten kan svinge, og du betaler renten af den til enhver tid tilbageværende restgæld. Tilbagebetalingstiden varierer afhængigt af din boligtype:

 • Bor du i lejlighed, skal du normalt betale lånet tilbage i løbet af 10 år.
 • Bor du i et enkeltværelse, skal du normalt betale lånet tilbage i løbet af fem år.
  Når du fraflytter den almene bolig, skal din boligorganisation betale beboerindskuddet tilbage til kommunen, som herefter afregner dit beboerindskudslån med dig.

Flytning i almen bolig

Skal du flytte i en almen bolig, og har du behov for og er berettiget til et beboerindskudslån, skal du kontakte din kommune.

Har du allerede i dag et beboerindskudslån, og du flytter til en anden kommune, skal du søge beboerindskudslånet igen i din nye kommune.

Husk altid at kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål til et beboerindskudslån.

Bevar overblikket med flyttelisten

At flytte er en stor beslutning, og der er mange ting, som man skal holde styr på undervejs i flytteprocessen.

Især de mange administrative opgaver kan hurtigt hobe sig op, og det kan være nemt at miste overblikket over, hvor du er henne i forløbet.

 • Med gomules flytteliste kan du nemt bevare overblikket over din flytterejse.
  Her kan du løbende krydse af, når du har løst en opgave, så du hele tiden ved, hvor langt du er nået. Opret din egen personlige flytteliste lige her.

Få mere viden hos gomule

Husk, at du altid kan få ny og spændende viden hos gomule. På vores blogunivers kommer vi løbende med gode tips og tricks til din flytning.

Her kan du altid få gode råd til flytning og andre gode flytterelaterede emner.
Kig ind forbi vores flyttetips allerede i dag og bliv klogere. God læselyst.

Tips og råd

Midlertidig adresse?

Tips og råd

Flytning til udlandet: Gode råd, når du flytter fra Danmark

Tips og råd

Alt, du skal vide ved flytning af virksomhed

Tips og råd

Meld din flytning her – alt, du skal vide!

Tips og råd

Hvordan melder man flytning til folkeregisteret?

Tips og råd

Sådan søger du boligstøtte