Brug koden "rabat10" for 10% på hele din ordre på vores webshop!

TIPS OG RÅD

Opsigelse og ophævelse af lejemål – retningslinjer og betingelser

Både i private og almene boliger kan beboere normalt blive i deres lejligheder, så længe de opfylder deres forpligtelser og ikke har en tidsbegrænset lejekontrakt.

 

Dog er der situationer, hvor lejekontrakter kan opsiges, eller lejemål kan ophæves, selvom lejerne er ansvarlige og opfylder deres forpligtelser.
Denne artikel vil udforske reglerne og betingelserne for både opsigelse og ophævelse af lejemål i Danmark.

Opsigelse af lejemål

Private lejeboliger

I private lejeboliger er det muligt at opsige lejekontrakter med et års varsel, hvis udlejeren ønsker at benytte lejligheden selv, og dette anses for rimeligt ud fra en samlet vurdering af forholdet mellem udlejer og lejer.

 • Når udlejningen er administreret af et selskab, gælder denne bestemmelse normalt ikke. Det kan også være udfordrende at bevise, at udlejeren specifikt har brug for denne lejlighed, især hvis udlejeren har mange ejendomme. Der er også yderligere krav og betingelser for opsigelse af lejemål i ejerlejligheder.
 • Hvis lejemålet er en lejlighed i et tofamiliehus, hvor udlejeren bor i den anden lejlighed, kan lejeren også blive opsagt med et års varsel uden en yderligere grund til opsigelsen.
 • Opsigelse af lejemål kan også ske, hvis ejendommen skal rives ned eller ombygges. I tilfælde af nedrivning skal nedrivningen være nærtstående og bekræftet ved en nedrivningsattest. For ombygning kræves det, at ombygningen er så omfattende, at lejligheden ikke kan bebos under ombygningen.
 • Opsigelsesvarslet skal altid gives skriftligt og inkludere grunden til opsigelsen af lejemålet samt information om lejerens mulighed for at indgive indsigelser.
 • Lejeren har ret til at indgive indsigelser skriftligt til udlejeren inden for seks uger efter modtagelsen af opsigelsen. Herefter har udlejeren yderligere seks uger til at indbringe sagen for boligretten, som træffer afgørelse om, hvorvidt lejeren skal forlade lejemålet eller ej. Hvis lejemålet er en almennyttig bolig, kan opsigelsen også præsenteres for beboerklagenævnet, og afgørelsen kan appelleres til boligretten.

Værelser i private lejemål

For værelser gælder de samme opsigelsesregler som for almindelige lejemål, undtagen opsigelsesvarslet, som er en måned, medmindre andet er angivet i lejeaftalen.

Se mere

Lejerens egen opsigelse af lejemål

 • Lejeren har ret til at opsige lejemålet skriftligt med tre måneders varsel til den første dag i en måned, medmindre der er specifikke aftaler i lejeaftalen (f.eks. hvis lejemålet er tidsbegrænset). Hvis lejeren flytter før udløb af de tre måneder, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt.
 • Hvis ægtefæller deler en bolig, kræves det, at lejeren får ægtefællens samtykke til opsigelsen, selvom ægtefællen ikke er anført i lejeaftalen. Hvis begge parter er anført som lejere i lejeaftalen, kan lejligheden kun opsiges med samtykke fra begge parter. Hvis kun den ene part har underskrevet lejeaftalen, kan denne part opsige lejemålet uden samtykke fra den anden part.

Ophævelse af lejemål

Ophævelse af lejemål er mulig i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra lejerens side. Dette kan inkludere situationer, hvor lejeren:

 • Ikke betaler husleje eller andre forfaldne beløb rettidigt
 • Forsømmer vedligeholdelsen af lejligheden
 • Overdrager lejligheden til tredjeparter uden tilladelse
 • Alvorligt overtræder husordenen.

Når lejemålet ophæves, skal lejeren fraflytte umiddelbart efter, men fortsætte med at betale huslejen, indtil udlejeren har fundet en anden lejer, dog maksimalt i tre måneder.

Få hjælp til at holde overblikket med gomule

Skal du til at flytte, er der nok at holde styr på.
Der er adresse, der skal flyttes, servicer som el og internet, der skal til- og frameldes, og meget mere. Det er nok til at give selv den mest erfarne flytter sved på panden.

Hos gomule kan du få hjælp til at holde overblikket. Vi har lavet flyttelisten, som er en interaktiv huskeliste, du kan gå til og fra under hele din flytterejse.
Du kan løbende krydse opgaver af, efterhånden som du løser dem.

På den måde kan du holde overblikket før, under og efter din flytning. Opret din egen flytteliste allerede i dag.

Få mere viden hos gomule

Hos gomule er vi glade for flytning.

Vi vil gerne give dig den bedst mulige flytteoplevelse, og derfor har vi samlet en række tips og tricks til dig. Du kan læse meget mere om flytning og flytterelateret indhold i vores blogunivers. God læselyst.

Find flere flyttetips
Tips og råd

Midlertidig adresse?

Tips og råd

Flytning til udlandet: Gode råd, når du flytter fra Danmark

Tips og råd

Alt, du skal vide ved flytning af virksomhed

Tips og råd

Meld din flytning her – alt, du skal vide!

Tips og råd

Hvordan melder man flytning til folkeregisteret?

Tips og råd

Sådan søger du boligstøtte